Hill Jiu-Jitsu Academy Schedule


Monday
  • 6:00 PM - Kids Jiu-Jitsu
  • 7:00 PM - Adult Jiu-Jitsu
Tuesday
Wednesday
  • 6:00 PM - Kids Jiu-Jitsu
  • 7:00 PM - Adult Jiu-Jitsu
Thursday
  • 6:00 PM - Kids Jiu-Jitsu
  • 7:00 PM - Adult Jiu-Jitsu
Friday
Saturday
  • 9:00 AM - Kids Jiu-Jitsu
  • 10:00 AM - Adult Jiu-Jitsu
Sunday

Take On The Best Jiu-Jitsu Training In Town!

Request information

Request Information Now!